Schedio ApS' Persondatapolitik

Stam- og kontaktoplysninger

Adresse: Rådhustorvet 7, 3520 Farum
CVR: 37 38 54 41
E-mail: info@schedio.dk
Tel: (+45) 6128 4668

Vi indsamler følgende data

Vi indsamler, behandler, anvender og opbevarer kun følgende data:

 • Oplysninger om personlig identifikation (navn, adresse, e-mail, telefonnummer osv.)
 • Tekniske oplysninger (IP-adresse, browser- og browserversion osv.)
 • Navigation på vores website

Hvordan indsamler vi dine data

Vi indsamler data og behandler data, når du:

 • Bliver oprettet som kunde
 • Sender os en e-mail
 • Frivilligt udfylder eller giver feedback på sociale medier
 • Bruger vores websted via din browsers cookies

Hvordan opbevarer vi dine data

Vi gemmer dine data sikkert på vores SharePoint site hostet af Microsoft.

Kunderelateret data slettes som udgangspunkt ikke.

Ikke kunderelaterede data slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Typisk opbevares disse i 12 måneder.

Videregivelse af dine data

Vi videregiver dine data til anden organisation, samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunderne samt ved tilbudsgivning. Modtageren af data skal til en hver tid sikre, at data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke data til brug for anden parts markedsføring medmindre dette sker under samtykke.

Vi indhenter ikke samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode om kopier af dine persondata, vi har indsamlet, eller som er stillet til rådighed for os.

Hvis du mener, at de persondata vi behandler, er unøjagtige eller urigtige, kan du naturligvis henvende sig til os, og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder for eksempel hvis:

 • du trækker dit samtykke tilbage
 • data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til
 • data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser

Du har ret til at anmode om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata og vores videregivelse af data til markedsføringsformål eller andre organisationer. Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter alle data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Generelt om dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os via e-mail, som kan findes på vores website under kontakt. Alle henvendelser vedrørende persondata skal ske til ledelsen i Schedio.

Hvis du fremsætter en anmodning, vil vi svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse. Vi opkræver muligvis et mindre gebyr for denne service.

Brud på sikkerheden

Hvis vi opdager brud på datasikkerheden, informerer vi Datatilsynet om muligt indenfor 72 timer efter bruddet er konstateret. Brud defineres som sandsynlig risiko for, at personoplysninger er blevet udsat for uautoriseret adgang eller er gået tabt.

Ledelsen anmelder som minimum:

 • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden
 • Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig
 • De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • De foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden

Hvis et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for tilvejebringelse af personoplysninger og frihedsrettigheder, underrettes den registrerede om bruddet via mail eller anden offentlig meddelelse.

Alle brud på persondatasikkerheden dokumenteres, herunder de faktiske omstændigheder, dets virkninger og afhjælpning.

Hvordan bruger vi Cookies

Når du besøger vores website, indsamler vi automatisk oplysninger fra dig ved hjælp af cookies.

Schedio deler ikke disse data med tredjeparter.

Vi bruger udelukkende teknisk nødvendige cookies til bl.a. trafikmåling og med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Fravalg af cookies vil nedsætte websitens funktionalitet.

Der er ingen registrering i øvrigt af den besøgende, udover IP-adresse til brug for geoplacering.

Derudover til LinkedIn for at du nemt kan følge Schedio.

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, e-mail: dt@datatilsynet.dk, hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.