Det hjælper vi med

Schedio rådgiver om planlægning, projektering og ledelse af bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter. Gennem alle projektfaser har vi som rådgiver for øje, at vores klienter opbygger de fornødne redskaber og kompetencer til selv at lede og koordinere et projekt.
Det kalder vi samvittighedsfuld rådgivning.

Her er vi stærkest

  • Bygherrerådgivning
  • Projektledelse for bygherrer
  • Projekteringsledelse
  • IKT-ledelse
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinering

Schedio hjælper bl.a. med ideoplæg, byggeprogrammer, anlægsoverslag, udbudsstyring og kontrahering af rådgiver- og entreprenøropgaver. Vi varetager projektgranskninger og opfølgning med myndigheder. Og vi håndterer både for- og miljøundersøgelser, behovsanalyser, commissioning samt kvalitets- og risikostyring.

Dem arbejder vi for

Schedios klienter tæller såvel offentlige som private bygherrer og entreprenører. Vi taler både byggeteknisk, økonomisk og gerne kommunalsk, og vi har bred erfaring med at løse både store og mindre anlægs- og byggeprojekter.